Ďakujeme Veronike Randákovej zo Želiezoviec a Braňovi Langovi zo Zlatých Moraviec