Choď na obsah Choď na menu
 


Členstvo

 

Členom Múzea slovenskej populárnej hudby sa môže stáť každý občan, ktorý o to prejaví záujem. Členstvom jednak podporíte samotné fungovanie múzea, jednak získate prístup do Digitálnej študovni Múzea SPH, ktorý obsahuje množstvo raritných zvukových i filmových nahrávok, dokumentáciu a iné súbory, ktoré vo väčšine prípadov nikde inde na internete nenájdete. Digitálna študovňa sa denno-denne aktualizuje.

Členský príspevok je dobrovoľný (minimálne však 1 €) a jeho výška závisí od Vašej solventnosti a chuti či odhodlaní pomôcť Múzeu SPH ako aj slovenskej populárnej hudbe ako takej vôbec. Ak uskutočníte platbu napríklad cez IB a pošlete nám kópiu dokladu o zaplatení na náš e-mail, okamžite obdržíte prístupové heslo na vstup do našej digitálnej encyklopédie a všetkých jeho zašifrovaných položiek. Viac info na: popmuzeum@gmail.com

Bankové spojenie:

SLSP: SK91 0900 0000 0005 2002 9042 

Platba zo zahraničia:

Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava:
SK91 0900 0000 0005 2002 9042 
BIC/SWIFT: GIBASKBX