Choď na obsah Choď na menu
 


POPULÁR


Populár bol slovenský hudobný mesačník vychádzajúci v bývalom Československu v období rokov 1969 - 1992, teda 24 úplných ročníkov (neskôr vyšli ešte neperiodicky niekoľko čísiel - v roku 1993 dve čísla, 1994 jedno a po vyše trojročnej pauze roku 1998 ešte štyri čísla). Spolu s českým mesačníkom Melodie boli jedinými hudobnými časopismi obšírnejšie sa venujúcimi domácej i svetovej populárnej hudbe. Predchodcom časopisu Populár bol mesačník Malý repertoár - repertoárový časopis pre súbory a krúžky ĽUT. Do roku 1975 sa časopis volal Popular (s krátkym a). V roku 2008 bolo vydávanie časopisu obnovené pod názvom Nový Populár

Časopis vydával Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie vo vydavateľstve OBZOR, n.p. v Bratislave. Dlhodobé sídlo redakcie bolo na Volgogradskej 8, 815 85 Bratislava. Dlhoročnou šéfredaktorkou bola Dr. Barbara Mokrá,  odborným redaktorom Pavol Beka, výtvarným redaktorom Tibor Borský, technickou redaktorkou Katarína Ertelová. Cena v roku 1990 bola 6 Kčs, počet strán: 32 ČB (plus 4 farebné strany obálky + 4 farebné strany plagátu v strede), indexové číslo: 49 467, registračné číslo: SÚTI 6/12. Uzávierka čísla pred samotným vydaním trvala 2 mesiace. 

Od čísla 1/1991 sa výrazne zmenil dizajn časopisu i cena (na 12 Kčs) – z množstvom farebných fotografií a tematickým zameraním sa približoval viac k bulvárnemu plátku a bol predzvesťou jeho zániku. V tomto roku sa zmenilo aj sídlo redakcie (Špitálska 35, 815 85 Bratislava). Predposledný rok 1992, svoju 24. sezónu začal Populár veľmi odvážne, keď nezvýšil cenu a naopak rozšíril počet strán na 48! Cenu si udržal aj v poslednom 25. ročníku, keď vo svojej pôvodnej verzii definitívne zanikol. Jej šéfredaktorkou do posledného čísla zostala Dr. Barbara Mokrá. 

O chabý pokus znovuzrodenia časopisu sa pokúsil o 5 rokov neskôr, v roku 1998 Jozef Šuster s vydavateľstvom COSMOMEDIA/S.T.E.R. v Košiciach. S Branislavom Mathem ako šéfredaktorom, Otom Novákom ako zástupcom a 6-člennou redakčnou radou (D. Čapla, J. Šuster, R. Chmelár, Z.Fottová, R.Kaliáš, K. Kaposi) odkúpili obchodnú značku (registrácia MK SR 1756/97) a za cenu 45 Sk vydávali 60 stranový časopis s podtitulom Populár – Magazín, ktorý rozdáva chuť do života! V ťažkej ekonomickej situácii bol časopis už pri založení odsúdený na zánik, čo sa po pár číslach aj potvrdilo (vyšli len 4 čísla). O ďalšiu obrodu časopisu sa postaral Martin Chrobák ako šéfredaktor Nového Populáru o 10 rokov neskôr. 
 

Názov: POPULAR (1/69-12/75), POPULÁR (1/76-5/98)
Podnadpis:

Mesačník pre záujmovú umeleckú činnosť(1/69-12/70)
Mesačník pre oblasť populárnej hudby (4/73-12/75)
Mesačník pre populárnu hudbu (1/76-12/84)
Hudobný mesačník (1/85-12/90)
Magazín, ktorý rozdáva chuť do života! (2/98-5/98)

ISSN: 0554-6877
Predchodca: Malý repertoár (1968)
Nástupca: Nový Populár (od 2008)
Časové rozpätie: 1969 - 1998 (v rokoch 1995 - 1997 časopis nevychádzal)
Počet ročníkov: 27
Periodicita: mesačník - 12 čísiel v jednom roku; r. 1993 vyšli len 2 čísla, r. 1994 len 1 číslo, r. 1998 len 4 čísla
Počet čísiel: 295
Formát:  168x240 (1/69-12/77; č. 1-8/76 a 11-12/76 mali formát 168x232)
210x290 (1/78-12/90)

205x290 (1/91-2/93)
210x297 (2/98-5/98)
Počet strán:

48 ČB + 4 farebná obálka (1/69-12/77)
32 ČB + 4 farebná obálka + 4 farebný plagát (1/78-12/90)
40 farebných strán (1/91-12/91)
48 farebných strán (1/92-2/93)
2 stranový farebný plagát (1/94) 
60 farebných strán (2/98-5/98)

Vydavateľstvo:  Bratislava : OBZOR n.p. (1969 - 1993)
Košice : COSMOMEDIA / S.T.E.R. (1998)
Adresa redakcie:  Volgogradská 8, 815 85 Bratislava (1/69-12/90)
Špitálska 35, 815 85 Bratislava (1/91-2/93)
P.O.Box 48, 040 22 Košice (2/98 - 5/98)
Šéfredaktori: Ľudovít Petrovský (1/69-3/72)
Ján Belička (4/72-12/1974)
Ján Adámek (1/75-12/75)
Barbara Špičková (1/76-5/77)

Barbara Mokrá (6/77-2/93)
Branislav Mathe (02/98-05/98)
Cena: 3,- Kčs (1/69-12/77)
4,- Kčs (1/78-12/89)
6,-Kčs (1/90-12/90)
12,Kčs (1/91-2/93)
45, Sk (2/98-5/98)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

 

Portrét


Posledné fotografie


FacebookArchív

Kalendár
<< júl / 2022 >>


Štatistiky

Online: 3
Celkom: 234138
Mesiac: 4094
Deň: 113